Hạch toán chi phí sản xuất chung

(06/05/2015)

Chi phí sản xuất chung phản ánh những chi phí phục vụ xây lắp tại các đội và các bộ phận sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, tiền ăn giữa ca, trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỉ lệ quy định trên tổng số lương công nhân viên chức của đội, khấu hao tài sản cố định dùng chung cho hoạt động của đội, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền.

 

Có thể bạn quan tâm:

>>> Trình tự ghi sổ kế toán

>>> Cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng

>>> Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Nếu các khoản chi phí chỉ liên quan đến một công trình, hạng mục công trình sẽ được tập hợp trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình đó. Còn các khoản chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng thì sẽ được phân bổ cho các đối tượng theo tiêu thức thích hợp như: tiền lương công nhân xây lắp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng tài khoản 627- chi phí sản xuất chung. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng đối tượng xây lắp. Kết cấu của tài khoản này như sau:

Bên Nợ: Các khoản chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.

Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung.

- Phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản tính giá thành

Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ và được chi tiết thành 6 tiểu khoản:

TK 6271- Chi phí nhân viên phân xưởng

TK 6272- Chi phí vật liệu

TK 6273- Chi phí dụng cụ sản xuất

TK 6274- Chi phí khấu hao TSCĐ

TK 6277- Chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 6278- Chi phí khác bằng tiền

Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo những dịch vụ kế toán của chúng tôi: 

>>> Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

>>> Dịch vụ báo cáo thuế

>>> Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

 

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com