Ketoanqlhn - Hướng dẫn về cách thức chi trả tiền miễn, giảm học phí

(12/06/2014)

Ngày 30/05/2014, Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều về quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

 

 

Trên tinh thần của Nghị định số 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí, Thông tư này hướng dẫn cha, mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi tới cơ sở giáo dục trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học mới.


Theo đó, các đối tượng học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí sẽ được các cơ sở đào tạo trực tiếp miễn, giảm tiền học phí mà không phải làm thủ tục đề nghị hoàn lại tiền học phí từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội như trước đây. Tuy nhiên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn tiếp tục chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho năm học 2012 - 2013 đối với người học đã nộp đầy đủ hồ sơ trước ngày 31/08/2013.


Ngoài ra, Thông tư này còn chỉ rõ: Học sinh, sinh viên, học viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, ngành trong cùng 01 trường thì chỉ được hưởng 01 chế độ ưu đãi; không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học sau đại học (trừ học sinh, sinh viên và học viên học một trong các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập).


Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2014; thời điểm thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được tính hưởng từ ngày 01/09/2013.

 

Nguồn: Luatvietnam.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com