Khắc phục những lỗi kế toán trên giấy tờ

(21/03/2016)

Dịch vụ quyết toán thuế hôm nay sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các lỗi kế toán trên giấy và cách làm sao để khắc phục những lỗi kế toán trên giấy tờ một cách dễ dàng, chuyên nghiệp, chính xác đối với những kế toán mới vào nghề. 

Dưới đây là một vài gợi ý cho các bạn tham khảo:

Khắc phục lỗi kế toán trên giấy tờ
Khắc phục lỗi kế toán trên giấy tờ

>>>Xem thêm: Khắc phục lỗi kê khai thuế qua mạng

Cải chính

Phương pháp này dùng để đính chính những sai sót bằng cách gạch một đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai.Trên chỗ bị xoá bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa. Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản.
Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.

Ghi sổ âm

Phương pháp này dùng để điều chỉnh những sai sót bằng cách: Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để huỷ bút toán đã ghi sai. Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay thế. Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính.
Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan cóthẩm quyền. Trong trường hợp này được sửa chữa sai sót vào sổ kế toán năm phát hiện ra sai sót theo phương pháp phi hồi tố, hoặc hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

>>>Liên quan: Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán


Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền nhiều lần hoặc con số ghi sai lớn hơn con số ghi đúng. Khi dùng phương pháp ghi số âm để đính chính chỗ sai thì phải lập một “Chứng từ ghi sổ đính chính” do kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận.

Ghi bổ xung

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên chứng từ. Sửa chữa theo phương pháp này phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung” để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với chứng từ.

Nhưng cách khắc phục trên đây là những cách cơ bản và hiệu quả nhất đối với kế toán mới vào nghề hy vọng Kế toán thuế trọn gói giúp bạn hiểu hơn vì sao lại sử dụng những phương pháp đó, cách phân biệt các trường hợp khác nhau... Chúng tôi cung cấp cho các bạn nhưng dịch vụ mới có thể bạn quan tâm:

Công ty làm dịch vụ kế toán

Kế toán dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com