Ketoanqlhn - Lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT

(09/07/2014)

Ngày 03/07/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, bao gồm: 06 thủ tục hành chính mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài xuất cảnh trong lĩnh vực thuế/hải quan/Kho bạc Nhà nước.

Trong đó đáng chú ý là thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT. Theo đó, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định; kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; kinh doanh các mặt hàng được hoàn thuế tại trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp hoặc địa điểm đặt đại lý bán hàng cho doanh nghiệp, muốn bán hàng hoàn thuế GTGT phải gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

 

Lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT


Hồ sơ bao gồm công văn đăng ký tham gia bán hàng; bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp và hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp đăng ký bán hàng với cửa hàng đại lý của doanh nghiệp có xác nhận của doanh nghiệp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính và thông báo trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nguồn: Luatvietnam

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com