Ketoanqlhn - Quyết định 1100 về quy trình gia hạn nộp tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

(16/04/2014)

Ngày 08/04/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn được gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải gửi hồ sơ gia hạn đến cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời hạn xử lý hồ sơ gia hạn của cơ quan hải quan tối đa là 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đủ điều kiện được gia hạn, 10 ngày

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp đủ điều kiện gia hạn và tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp cần kiểm tra xác định chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu (đối với Cục Hải quan).

Trường hợp hồ sơ gia hạn được gửi đến cơ quan hải quan nhưng không đúng thẩm quyền gia hạn theo quy định, cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lại hồ sơ cho người nộp thuế.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2423/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2014.

 

Nguồn: LuatVietNam.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com