Ketoanqlhn - Quyết định 634/QĐ-TTg triển khai xây dựng điểm bán hàng Việt Nam trên cả nước

(07/05/2014)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ngày 29/04/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 634/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.


Đề án được thực hiện đến năm 2020 với trọng tâm là tổ chức nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại trên địa bàn toàn quốc, chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép; tạo sự chuyển biến căn bản và thực chất trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ người sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chân chính, sao cho đến năm 2020, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80%; 100% các tỉnh, thành phố 
  
trực thuộc Trung ương triển khai địa bàn Chương trình xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” và tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam...
Kinh phí thực hiện Đề án ước tính khoảng 228,93 tỷ đồng; trong đó, kinh phí giai đoạn năm 2014 - 2015 là 76,08 tỷ đồng và kinh phí giai đoạn năm 2016 - 2020 khoảng 152,85 tỷ đồng, được đảm bảo từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.

 

Nguồn: Luatvietnam.vn
 

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com