Ketoanqlhn - Thay đổi cách tính mức đóng góp quản lý vận hành nhà chung cư

(21/05/2014)

Ngày 09/05/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Thông tư quy định trường hợp nhà chung cư có 01 chủ sở hữu thì chủ sở hữu có trách nhiệm thanh toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, trừ trường hợp chủ sở hữu và người sử dụng chung cư có thỏa thuận khác.
Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì chủ sở hữu và người sử dụng có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành theo nguyên tắc tính đủ chi phí để thực hiện các công việc quản lý vận hành chung cư. Đặc biệt, mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ hoặc phần nhà khác không phải là căn hộ nhà chung cư (kể cả diện tích nhà để xe) thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu nhà chung cư; thay vì được phân bổ theo diện tích phần sở hữu riêng của từng chủ sở hữu và thu từ người sử dụng nhà chung cư mỗi tháng 01 lần như trước đây.

 


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/06/2014; riêng đối với các trường hợp ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trước ngày 08/04/2014 mà các bên thỏa thuận cách tính diện tích căn hộ theo tim tường thì kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ.

 

Nguồn: Luatvietnam
 

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com