Ketoanqlhn - Thông tư 50/2014/TT-BTC mức phí giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự

(05/05/2014)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2014.

Ngày 24/04/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, quy định cơ quan, tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự phải nộp phí giám định tư pháp.

Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự dao động từ 01 triệu đến 5,72 triệu đồng. Cụ thể: Mức thu phí giám định số khung, số máy ô tô, xe máy là 01 triệu đồng/phương tiện; mức thu phí giám định ấn phẩm; giấy bạc; chữ viết, chữ ký; dựng ảnh chân dung đối tượng theo miêu tả; giám định đất; chất lạ và hàng giả lần lượt là 1,54 triệu đồng/mẫu giám định; 1,68 triệu đồng/mẫu giám định;
 
 
1,82 triệu đồng/mẫu giám định; 2,42 triệu đồng/đối tượng; 2,88 triệu đồng/mẫu giám định; 3,2 triệu đồng/mẫu giám định và 5,72 triệu đồng/mẫu giám định...

Phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước; cơ quan thu phí được trích 80% trên số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho các nội dung chi quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006; số tiền còn lại (20%) nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.


 

Nguồn: Luatvietnam.vn

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thư viện pháp luật

Phần mềm fast

Phần mềm misa

Webketoan.vn

Diễn đàn Dân kế toán

Diễn đàn Kế toán trưởng

Thống kê truy cập

hit tracker

DMCA.com